CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC PITSCO

Kindness leads to success

Tiếng Anh Tiếng Nhật Tiếng Việt
  • 2
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
Ship services

Thông tin tuyển dụng

Mời bạn xem chi tiết

Sửa chữa tàu

Dịch vụ tàu biển

Mời bạn xem chi tiết

Xuất khẩu lao động

Dịch vụ cung ứng lao động

Chào mừng Quý khách tới Pitsco